InterRisk

W 1993 roku Interrisk  jako Szkolne Towarzystwo Ubezpieczeniowe STU SA otrzymała pozwolenie na działalność ubezpieczeniową. W 2006 roku firma została dołączona do austriackiej Grupy Vienna Insurance (VIG), jednej z największych europejskich grup ubezpieczeniowych. W Polsce spółka pod dzisiejszą nazwą, czyli InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group, istnieje od lutego 2008 roku.

InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group swoje produkty ubezpieczeniowe kieruje m.in. do osób i gospodarstw domowych, firm z sektora MŚP, korporacji, banków, szkół, uczelni czy jednostek samorządowych. Posiada ponad 50 jednostek terenowych, a w ofercie przeszło 150 produktów ubezpieczeniowych. 31 lipca 2013 roku doszło do fuzji dwóch spółek w ramach Vienna Insurance Group: InterRisk oraz Polskiego Związku Motorowego (PZM). Wynikiem połączenia jest nowa marka - InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Vienna Insurance Group, zajmująca się dystrybucją produktów ubezpieczeniowych w całej Polsce.

Szczegóły na : www.interrisk.pl