GENERALI

Generali zostało założone w pierwszej połowie XIX wieku w Trieście, pierwszym prezesem spółki był Johann Christoph. Pierwsze oddziały Generali w Polsce zostały założone w 6 lat po powstaniu firmy, natomiast w roku 1925 towarzystwo uzyskało prawo do działalności na terenie całej Polski. Okres międzywojenny to rozwój firmy w naszym kraju, ekspansja została przerwana przez II wojnę światową, a w roku 1948 odebrano wszystkim towarzystwom ubezpieczeniowym (prywatnym i zagranicznym) prawo do działalności w Polsce. W roku 1998 jako Risk Consulting Sp. z o.o. Generali wróciło do Polski. Od roku 2006 w skład Grupy Generali Polska wchodzą: Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., Generali Finance Sp z o.o. oraz Generali AutoProgram Sp z o.o.

Generali chce być jedną z wiodących grup ubezpieczeniowych w Polsce, swoją ofertę kieruje zarówno do osób indywidualnych oraz korporacyjnych.

1_2_3_4 - założenia nowej, pięcioletniej Strategii Generali

Nowa strategia Grupy Generali Polska zakłada:

1_bardzo dynamiczne tempo rozwoju biznesu

2_podwojenie udziałów w rynku

3_kilkukrotny wzrost przypisu składki

4_dalsze zwielokrotnienie zyskowności

 

 

Misja i wizja firmy

 

Strategia 1_2_3_4 oznacza nową wizję rozwoju i działania. Generali Polska chce być dla Klientów  ubezpieczycielem pierwszego wyboru i osiągnąć status jednego z liderów ubezpieczeń polskiego rynku. Generali chce dostarczać trwałą wartość i rozwijać się szybciej niż rynek.

 

Powodzeniu tych przedsięwzięć towarzyszyć będą konkretne zobowiązania, jak tworzenie standardów prostej i efektywnej obsługi poprzez mądre wykorzystanie nowych technologii. Generali chce udowodnić , że  jest z Klientami na dobre i złe. Istnieje po to, by żyło im się lepiej i bezpieczniej.

 

Nowa filozofia biznesowa koncentruje się również na pracownikach firmy i przekonaniu, że dzięki zbudowanej kulturze korporacyjnej wybierają oni pracę w Generali w poczuciu dążenia do perfekcji w swoim zawodzie przy jednoczesnym zachowaniu równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym.

 

8 kierunków strategicznych nowej Strategii Generali

 

Potwierdzeniem założeń Strategii 1_2_3_4 jest 8 kierunków strategicznych, które w ciągu najbliższych pięciu lat będą skupiały działania Generali w Polsce.