Allianz

Allianz Polska jest dziś jedną z najszybciej rozwijających się grup w sektorze ubezpieczeniowo-finansowym świadczącą kompleksowe usługi ponad 2 milionom klientów indywidualnych i korporacyjnych.
Wyniki finansowe Grupy

Składki z ubezpieczeń w Grupie Allianz Polska wyniosły w 2011 roku 3,4 miliarda złotych, a aktywa pod zarządem grupy przekroczyły 12,7 mld zł. To stawia Grupę Allianz w czołówce instytucji ubezpieczeniowych działających w Polsce. Liczba klientów TFI Allianz wyniosła 30 tysięcy, a aktywa OFE Allianz na koniec 2010 roku wzrosły do ponad 6,7 mld zł, a liczba członków funduszu zwiększyła sie do ponad 530 tysięcy.

Swoją mocną pozycję jednego z liderów rynku firma zawdzięcza m.in. innowacyjnemu podejściu do biznesu, konsekwencji w budowaniu proklienckiego nastawienia oraz utrzymaniu wysokiego zaangażowania pracowników i agentów w rozwój firmy.
Sieć sprzedaży

Dzięki strategii zrównoważonego wszechstronnego rozwoju oraz wykorzystaniu synergii Grupa może się dziś pochwalić rozbudowaną, wielokanałową i aktywną siecią dystrybucji. Wśród partnerów Allianz Polska oprócz wyłącznej sieci sprzedaży, liczącej 5000 agentów w oddziałach i agencjach, jest m.in. 400 brokerów ubezpieczeniowych, 800 dealerów samochodowych, banki i inne instytucje finansowe oraz biura podróży.

Do Grupy Allianz zaliczają się także współpracujące z Allianz Polska:

Oferta Allianz w Polsce

Szeroka oferta Grupy Allianz w Polsce obejmuje blisko 180 produktów, wśród których są ubezpieczenia majątkowe, na życie i zdrowotne dla klientów indywidualnych i firm, fundusz emerytalny, fundusze inwestycyjne i pracownicze programy emerytalne. Wiele z nich zawiera innowacyjne i prekursorskie rozwiązania. Ich elastyczność i przystosowanie do łączenia w pakiety daje możliwość wszechstronnego zaspokojenia potrzeb klientów.

Szczegóły na : www.allianz.pl